Vedligeholdelse og pleje af grønne arealer:

Græsslåning af store og små arealer
Hækklipning, beskæring, træfældning
Ukrudtsbekæmpelse
Saltning
Snerydning.

udfører viceværtservice, vedligeholdelse og renholdelse, rengøring og vinduespolering, snerydning og saltning af fællesarealer, parkeringspladser, udenoms og grønne arealer, opgange, trappetårne, indgangspartier, kælder og vaskerum, cykel- og p-kælder, tage og tagrender, glas- og bygningsfacader, solpaneler og skilte etc.